Okno "Nowe zgłoszenie" to okno, w którym Użytkownik wprowadza opis zgłoszenia i zatwierdza je przyciskiem .

Przycisk anuluje wpis nowego zgłoszenia wracając na ekran "Reklamacje".